fps health belgium banner

Wat zijn de huidige maatregelen?

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er extra maatregelen worden genomen op lokaal niveau: raadpleeg de website van je stad of gemeente. Hoe wordt dit alarmniveau bepaald? Meer informatie vind je hier.

Je verplaatsen

In België

 • Je mag vrij rondreizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Je moet een mondmasker of een sjaal over je mond en neus dragen. Het is verplicht.
 • Je mag niet op straat komen tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens.

Op vakantie in het buitenland

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Alle winkels zijn open.
  • Winkel alleen.
  • Je mag met kinderen jonger dan 18 jaar of personen die hulp nodig hebben naar de winkel gaan. Doe dit zo weinig mogelijk.
  • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
  • Je mag maximum 30 minuten winkelen.
  • Draag een mondmasker. Het is verplicht.
 • Er is markt. Rommelmarkten, wintermarkten en kerstmarkten mogen niet.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen zijn gesloten. Contactberoepen kunnen enkel verder werken in het kader van een medische behandeling.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.
 • Je mag geen alcohol kopen na 20 uur ’s avonds.
 • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie.

Horeca

 • Cafés en restaurants zijn gesloten. Je kan eten afhalen tot 22 uur ’s avonds.
 • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie.

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben (knuffelcontact). 1,5 meter afstand is dan niet nodig.
 • Nodig je iemand uit bij je thuis ? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin uitnodigen.
 • Woon je alleen ? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn.
 • Buiten mag je met maximum 4 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Feestdagen

 • Vuurwerk is verboden.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en vrije tijd

 • Alles is gesloten. Bijvoorbeeld bioscopen, casino’s, pretparken en dierentuin.
 • Er zijn geen evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater of concerten.
 • Bibliotheken blijven open.
 • Buitenspeeltuinen blijven open.
 • Musea zijn open.
 • Je moet een mondmasker dragen (vanaf 13 jaar). Het is verplicht op deze plaatsen:
  • winkels en winkelcentra,
  • drukke plaatsen,
  • markten,
  • het openbaar vervoer,
  • bibliotheken,
  • auditoria,
  • gebedshuizen.

Sport

 • Je mag buiten sporten met maximum 4 personen. Hou 1,5 meter afstand.
 • Sportclubs, wellnesscentra en fitnesscentra zijn gesloten.
 • Zwembaden zijn open.

Religie

 • Er zijn erediensten.
  • Je mag met maximum 15 personen zijn. Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee.
  • Hou 1,5 meter afstand.
  • Je moet een mondmasker dragen.
 • Begrafenissen en trouwfeesten mogen doorgaan met 15 personen. Kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee. Er is geen eten achteraf.

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Leerlingen kunnen naar school. Je school geeft je meer info.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Algemene maatregelen

 • maatregelen overheid vlaanderen wallonië wallonie brussel duits oostkanton vlaams sociaal contact vier personen bubbel groep kring lief ouders grootouders
 • Wat moet ik zelf doen?

  Het overlegcomité van 8 januari 2021 heeft beslist om de van kracht zijnde maatregelen te verlengen. Het reproductiegetal neemt opnieuw licht toe en de bezettingsgraad op intensieve zorgen blijft hoog. Bovendien is het nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, eindejaarsfeesten en de heropening van de scholen te evalueren.

  Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

  1. De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
  2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
  3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
  4. De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden).
  6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

  Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

 • Wat betekent de federale fase voor de lokale overheden?

  Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.

  Desalniettemin, staat het Ministerieel Besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  1. Wanneer de bevoegde lokale overheden beslissen om preventieve maatregelen te nemen doen ze dit in overleg met de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.
  2. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet de burgemeester of gouverneur aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • De burgemeester informeert onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn. De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

 • Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

  Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen. Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

  De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 • Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?
  Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

Werk & Economie

 • werk winkel economie bedrijven financiën belastingen fiscaal onderneming zelfstandige ondernemer steunmaatregelen tijdelijke werkloosheid maatregelen hinderpremie Ouderschapsverlof winkelen shoppen shoppingcentra bedrijf werken openbaar vervoer mondmasker technische werkloosheid uitkering loon telewerk stage bank landmeter voedingskraam markt markten lokale markten handelszaken openingsuren nachtwinkels voedingswinkels winkelruimte cash garantie sector sectoren cafés restaurants eten afhalen take away hotel hotels online e-commerce marktkramer opticien gehoorwinkel supermarkt Colruyt Lidl Delhaize Aldi kapper tattooshop autopech garage wassalon verzekering immo immokantoor bloemen planten tuincentra doe-het-zelf kledingwinkel werkloosheid arbeidsregelgeving werkplek werkvloer verlof
 • Wat zijn de algemeen geldende principes?
  • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
   • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
   • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
   • de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.
  • Fysieke teambuildings zijn verboden.

  De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); eventueel aangevuld door:

  • richtlijnen op sectoraal niveau;
  • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau; en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

  In afwijking van de algemene principes:

  Voor private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zie bijlage van het ministerieel besluit).

  • Telethuiswerk is verplicht in alle bedrijven voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen. Deze uitzondering geldt ook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.
 • Wat zijn de verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen?

  De werknemer of zelfstandige die niet in België woont moet:

  • Het Passagier Lokalisatie Formulier invullen (met uitzondering van de werknemers of zelfstandigen die deel uitmaken van de uitzonderingen die in het deel “internationaal” van deze FAQ gepreciseerd worden);
  • Bij verblijf van langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied, bewijs voorleggen van een negatieve test die werd uitgevoerd minder dan 72u voor aanvang van het werk of activiteiten in België. Deze test kan worden uitgevoerd in het buitenland voor men in België aankomt. Het negatief testresultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
  • De test- en quarantainemaatregelen respecteren die per SMS zijn ontvangen na het invullen van het PLF. Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine (behoudens eventuele uitzonderingen).

  Elke werkgever of gebruiker, die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden nagaan dat indien de werknemer of de zelfstandige daartoe verplicht is, het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is. Als het Passagier Lokalisatie Formulier niet werd ingevuld, waakt de werkgever of gebruiker erover dat de werknemer of zelfstandige dat uiterlijk doet op het moment dat hij de werkzaamheden start in België.

  Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, niet verplicht is dit na te gaan of een register bij te houden. Bv. een particulier die overgaat tot renovatiewerken in zijn privéwoning en die een beroep doet op de diensten van een zelfstandige of een vennootschap waarvan de werknemers niet in België wonen.

  Behalve voor bovenstaande situatie moet de werkgever of gebruiker een register bijhouden dat de volgende gegevens moet bevatten:

   1. de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
   • de naam en voornamen;
   • de geboortedatum;
   • het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
   1. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
   1. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
   1. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt;
   1. het bewijs van een negatieve Covid-19-test geleverd door de werknemer of de zelfstandige. Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Zij worden vernietigd na 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

  Moeten niet worden ingeschreven in een dergelijk register:

  • de grensarbeiders in de zin van het ministerieel besluit, met andere woorden iedere werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert;
  • een werknemer of zelfstandige die woont of verblijft in het buitenland en van wie het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uur.

  Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden. Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

 • Mogen bedrijfskantines openblijven ?
  Ja deze mogen openblijven en vallen onder de grootkeukens en eetzalen voor werkgemeenschappen. Zij moeten de hygiëne en afstandsregels naleven die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten en die hieronder worden beschreven onder het deel horeca.
 • Welke regels gelden er voor ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten?

  Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

  Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

  In elk geval dienen de veertien algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit te worden nageleefd:

   1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
   1. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
   1. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging uitsluitend op afspraak werkt;
   1. Eén klant consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
   1. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
   1. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
   1. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
   1. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
   1. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
   1. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   1. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
   1. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
   1. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
   1. Er wordt individueel gewinkeld met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene. Er is ook een uitzondering voorzien voor de bezoeken op afspraak.

  Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  De regels die van toepassing zijn, worden in dit hoofdstuk verder gespecifieerd maar de algemene principes kunnen als volgt worden samengevat:

  • A. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden kunnen deze goederen aan de consumenten aanbieden, ook in hun inrichting, mits strikte naleving van de veertien minimale voorwaarden hierboven beschreven.
  • B. Betreffende het aanbieden van diensten :

  Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft in dit stadium, verboden met uitzondering van:

  • de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun activiteiten verder zetten, ook al kan de afstand van 1,5 meter niet worden gegarandeerd. Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorggerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden.
  • de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met als doel een professionele kwalificatie, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

  Voor de dienstverleners die hun activiteiten kunnen hervatten, variëren de regels die van toepassing zijn in functie van de plaats waar de dienst wordt verleend:

  • Ter plaatse: in de publiek toegankelijke delen van de onderneming of vereniging, kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden mits strikte naleving van de veertien minimale regels hierboven beschreven.
  • Aan huis: enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun diensten aanbieden bij de consument thuis.
  • In de openbare ruimte: indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen bovendien de regels omtrent de samenscholingen en social distancing te worden gerespecteerd. De dienstverlener wordt meegerekend bij het bepalen van het maximum aantal toegelaten personen.

  Het aanbieden van goederen aan consumenten

  Alle ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen zijn mogen hun activiteiten hervatten. open gesloten voor het publiek, maar kunnen hun activiteiten voortzetten de voorkeur wordt gegeven aan via levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht en aan de buitenzijde van de winkel, op te halen (daarbij inbegrepen in de winkel zelf).

  Het overlegcomité heeft besloten dat zij opnieuw consumenten in hun inrichting kunnen ontvangen, mits naleving van de hierboven beschreven veertien minimale regels.

  Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

  Voor het ontvangen van bezoekers in winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

  • de veertien minimale regels hierboven beschreven;
  • er wordt één bezoeker per 10m² toegelaten;
  • er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
  • de afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
  • de bezoekers verplaatsen zich alleen, met uitzondering van volwassenen die minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding mogen vergezellen;
  • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles
 • Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400m² en de winkelcentra?
  Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren ondermeer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn om individueel te winkelen en de social distancing. Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en kan alleen gebeuren door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz. Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole.
 • Wie moet een mondmasker dragen in winkels?
  Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
 • Welke verantwoordelijkheid draagt de lokale overheid?
  De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd. De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten die hierboven worden vermeld, is ertoe gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.
 • Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?
  Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.
 • Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

  Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

  Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

  Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur. De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten).

 • Wat zijn de regels voor dienstverlening aan consumenten?

  Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft op dit moment verboden. Bijgevolg blijven de volgende ondernemingen (of onderdelen van ondernemingen) in elk geval gesloten:

  • schoonheidssalons;
  • niet-medische pedicurezaken;
  • nagelsalons;
  • massagesalons;
  • kapperszaken en barbiers;
  • tatoeage- en piercingsalons.

  Medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit, PC 330) mogen uitgeoefend worden, ook aan huis, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, de essentiële haarwerken voor personen met een medische aandoening, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden. Voor de dienstverleners die hun activiteiten mogen hervatten, variëren de maatregelen die van toepassing zijn in functie van ofwel de plaats ofwel de dienst die wordt aangeboden:

  • A. Ter plaatse In de voor het publiek toegankelijke plaatsen van de onderneming of de vereniging kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden, mits respect voor de hierboven beschreven veertien minimale regels.

  • B. Aan huis Enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun diensten bij de consumenten in huis aanbieden (bijvoorbeeld advocaten, architecten, loodgieters en chauffagisten,…), mits naleving van de social distancing maatregelen.

  • C. Op de openbare weg en in de openbare ruimte Indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing, gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal drie andere personen (ouder dan 12 jaar) tegelijkertijd. Zo kan bijvoorbeeld een privécoach met drie klanten buiten trainen, en kan een fotograaf buiten een sessie organiseren met drie klanten.

 • Zijn de rij-examencentra open en worden de autorijlessen toegestaan?
  Ja, de rij-examencentra zijn open en rijlessen zijn opnieuw toegestaan met respect voor de modaliteiten bepaald door het toe te passen protocol.
 • Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?
  Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.
 • Kan er afgeweken worden van het individueel winkelen op afspraak?
  In principe niet. In hoogst uitzonderlijke omstandigheden kan hierop worden afgeweken zoals bij de aankoop van grote goederen waarbij een grondige bespreking noodzakelijk is gezien de impact op het huishouden of de woning. Dit kan via een voorafgaande afspraak in ondernemingen of verenigingen die uitsluitend op afspraak werken en waarbij twee personen aanwezig kunnen zijn; 1 extra lid van het huishouden of voor de alleenstaande het knuffelcontact.
 • Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?
  Ja activiteiten zoals renovatie-, schilder-, elektriciteitswerken, loodgieter of de installatie van huishoudapparaten zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en kunnen blijven doorgaan in het huis van de consument, mits respect van social distancing maatregelen.
 • Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?
  Immo-agentschappen mogen particulieren individueel in hun kantoor ontvangen, met respect voor de veertien minimale regels. Desalniettemin mogen mensen die een woning willen huren of kopen, de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.
 • Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?
  Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten), met inbegrip bij de cliënt thuis, met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.
 • Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?
  Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten, hierbij inbegrepen de activiteiten in huis.
 • Wat zijn de regels voor ambulante activiteiten?

  De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten toestaan onder bepaalde modaliteiten. Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

  Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
  • De regels van social distancing worden gerespecteerd;
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
  • Marktkramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking aan hun klanten;
  • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, take-away blijft toegelaten;
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan voor de markt opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt;
  • Bovendien wordt er individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

  Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.

 • Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?
  Ja, maar ze mogen deze enkel aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends.
 • Wat met horeca?

  Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot 1 maart 2021, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

  Volgende inrichtingen kunnen openblijven:

  • Alle logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten. De vakantieparken, bungalowparken en campings zijn gesloten;
  • De grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants;
  • Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen;
  • De eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;
  • Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.

  Voor de horeca-activiteiten die toegelaten blijven, moeten volgende modaliteiten worden gerespecteerd:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 m;
  • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • elke persoon, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt;
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
  • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

  Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

 • Welke activiteiten zijn toegelaten voor voedings-en drankgelegenheden?

  Enkel leveringen en de verkoop van afhaalmaaltijden (zoals bv. traiteurmaaltijden) zijn toegestaan, en dit tot 22 uur ’s avonds. Alcohol mag slechts tot 20u worden verkocht en/of geleverd.

  Initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, zijn verboden.

 • Wat zijn de regels voor bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden?
  Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden, kunnen hun activiteiten hervatten. Desalniettemin blijft de logica zoals hierboven beschreven in de paragraaf “diensten aan de consument”, van toepassing. Zo is bijvoorbeeld de veterinaire zorg opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Dit betekent dat een dierenarts zowel in zijn praktijk als in het huis van de eigenaar van het dier kan werken. Daarentegen mag een hondentrimmer (comfortzorg), die niet in de bijlage is opgenomen, zijn activiteit in zijn onderneming uitoefenen, maar niet in de woning van de consument.
 • Mogen dierenkapsalons open zijn?
  Ja, dergelijke salons mogen openen mits naleving van de veertien minimale regels en in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen de dienstverlener en consument. Dienstverlening aan huis is niet toegestaan.
 • Mogen hondentrainingscentra open blijven?
  Ja, deze mogen openen en hun diensten aanbieden maar dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de veertien minimale regels worden gerespecteerd. Indien de training in de openbare ruimte plaatsvindt, zijn de regels met betrekking tot de samenscholingen van toepassing (maximum 4 personen ouder dan 12 jaar, instructeur inbegrepen).Hondentrainingen aan huis zijn niet toegelaten.
 • Mogen dierenasielen open blijven?
  Dierenasielen zijn gesloten inmiddels open voor het publiek, mits het respecteren van de veertien minimale regels. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Gezondheid

 • Ziek besmet voeding gezond hulp zelfmoord psychologisch sociaal psychosociaal cijfers sterfgevallen overlijdens persconferentie steven van gught sciensano volksgezondheid mondmasker filter stoffen mondmasker contactopvolging contactonderzoek tracing tracking huisdieren hond kat poes dierenarts dokter verpleegster verpleger ziekenhuis huisarts zorgverlener epidemie pandemie angst boos depressie geestelijk gezond jongeren geweld kindermishandeling rouwen dood welzijn psychisch bang testing symptomen ondersteuning hulp hoest diarree verkoudheid keelpijn buikpijn koorts kortademigheid psycholoog dermatoloog woonzorgcentra WZC verpleegkundige hart longen intensieve zorg hospitaal beademing rusthuis serviceflat tele-onthaal infectie FFP2 FFP3 apotheek apotheker farmacie diagnose ontsteking verpakking podoloog
 • Besmetting en bescherming
  De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. De meest actuele informatie is beschikbaar op de volgende website: https://covid-19.sciensano.be/nl
 • Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

  Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:

  • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  • op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauwer contact;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

  Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

  • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
  • Voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn;
  • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
  • In winkels en winkelcentra;
  • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
  • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • In musea;
  • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

  Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting. Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.

  1. respecteer de hygiëneregels;
  2. doe je activiteiten liefst buiten ;
  3. denk aan kwetsbare mensen ;
  4. hou afstand (1.5 m) ;
  5. beperk je nauwe contacten ;
  6. volg de regels over bijeenkomsten.

  Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

 • Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
  Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.
 • Wie wordt momenteel getest?
  Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx
 • Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?

  Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 16 december 2020.

  Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest. Alle verblijven van 48 uur of meer in rode zones worden beschouwd als hoogrisicocontacten.

  Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald:

  1. De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:
  • Voor patiënten met positieve PCR test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen.
  • Voor personen met positieve PCR test die geen symptomen hebben, begint de 7-daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.
  1. De periode van quarantaine voor hogerisicocontacten of voor diegenen die terugkeren uit een rode zone, wordt vastgelegd op minimum 7 dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf de aankomst in België, na een verblijf in een rode zone waarbij risicovol gedrag werd vertoond blijkend uit het PLF. De PCR test moet afgenomen worden op de 7e dag na het begin van de quarantaine.

  2. De periode van quarantaine voor diegenen die terugkeren uit een rode zone: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek “Internationaal” van deze FAQ.

 • Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
  Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.
 • Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
  De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?
 • Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
  Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).
 • Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
  Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.
 • Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

  Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

  Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

 • Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
  Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.
 • Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
  Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.
 • Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
  Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
  De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.
 • Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
  Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Re%CC%81sidentiel_DEF-1.pdf
 • Mogen lokale opvanginitiatieven voor personen in een urgente problematische huisvestingssituatie hun activiteiten verder zetten?

  Personen in een urgente problematische huisvestingssituatie omwille van ongunstige familiale omstandigheden (echtscheiding/relatiebreuk, familiaal of seksueel geweld) of omwille van de onbewoonbaarheid van de huidige woning, kunnen terecht bij lokale opvang initiatieven.

  Desgevallend kan daartoe ook plaatsbezoek plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Een plaatsbezoek kan niet doorgaan bij weigering door de zittende bewoner. Gezien de sociale huurmarkt als essentiële dienst wordt beschouwd in uitvoering van het algemeen sociaal beleid, kunnen plaatsbezoeken plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.

 • Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/

Onderwijs

 • School Scholen kinderen kinderopvang opvang crèche kinderdagverblijf onthaalmoeder les lessen leerstof leerling leerlingen leerkracht juf meester klas toetsen taken studenten opleiding examen stage examens blok stages afstuderen diploma preteaching ouderschapsverlof middelbaar secundair kleuter lager basisschool hoger universiteit hoge school hogeschool
 • Blijven crèches en onthaalmoeders open?

  Kinderopvang is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mag dus openblijven. Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

 • Wat zijn de regels voor onderwijs?

  Het hybride systeem van maximum 50% contactonderwijs vanaf de 2de graad in het secundair onderwijs en de code ‘rood’ in het hoger onderwijs wordt verlengd.

  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de organisatie van het onderwijs.

 • Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
  U kan de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?” in het deel gezondheid.
 • Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?
  De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer. Zo zijn bijvoorbeeld de interne rijopleidingen bij de openbaar vervoersbedrijven toegelaten.

Openbaar leven

 • Politie Justitie Gevangenissen Post Telecommunicatie Telenet Proximus Orange netwerk Sport cultuur media hotel overnachting accomodatie evenements events Tickets annulering annulatie Pleziervaart boottocht Afvalophaling huisvuil berichten sms bellen ontspanning vrije tijd hobby kayak golf paardrijden vissen tennis vlaanderen gemeente stad
 • Welke activiteiten zijn toegelaten?

  De huidige epidemiologische situatie laat vooralsnog geen versoepeling van de maatregelen toe. Dit wil zeggen dat bepaalde activiteiten nog niet kunnen hervatten en dat contact op bepaalde plaatsen, in het bijzonder in instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector nog steeds moet worden vermeden. Zijn onder meer gesloten voor het publiek, de onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen):

  • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
  • wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;
  • discotheken en dancings;
  • feest- en receptiezalen;
  • pretparken;
  • binnenspeeltuinen;
  • dierentuinen en dierenparken;
  • bowlingzalen;
  • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
  • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
  • bioscopen;
  • fitnesscentra;
  • skipistes, langlaufpistes en skicentra.

  Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:

  • buitenspeeltuinen;
  • musea;
  • buitengedeelten van natuurparken, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
  • zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
  • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • buitengedeelten van sportinfrastructuren;
  • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
  • culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
   • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
   • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
   • trainingen van professionele sporters;
   • professionele wedstrijden;
   • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.

  Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

  Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

  • om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie;
  • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
  • het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld;
  • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
  • verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast;
  • Iemand van of naar de luchthaven brengen.

  Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

 • Wat met sociale contacten?

  Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten. Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:

  • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
  • Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
  • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’.

  Buiten de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen.

  De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:

  • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
  • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds
 • Mag ik verhuizen?
  Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mogen dus hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.
 • Zijn er specifieke maatregelen op het openbaar vervoer?
  De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.
 • Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
  Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder. De passagiers, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
 • Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?
  De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 m tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.
 • Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?
  Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 m tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.
 • Wat met toerisme?

  Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs) mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. gedeelde badkamer, sportzaal, etc.). Desalniettemin zijn vakantieparken, bungalowparken en campings gesloten voor het publiek vanaf 3 november 2020, met uitzondering van de vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeerinrichtingen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft en enkel voor dit gebruik.

  Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren.

  Buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden, maar de grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken.

 • Mag ik naar mijn tweede verblijf?
  Ja, je mag altijd naar je tweede verblijf, ook als dit gelegen is op een camping, in een vakantiepark of bungalowpark.
 • Zijn picknickplaatsen toegelaten?
  Wanneer de bezoekers hun eigen eten meebrengen en dat eten in gezinsverband op picknickweiden (uiteraard in openlucht) is dit toegelaten, wanneer dit in de buitenlucht gebeurt. Uiteraard mag een volledig gezin aan dezelfde tafel zitten.
 • Wat zijn de regels voor sportinfrastructuur en -inrichtingen?

  De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek. Met uitzondering van fitnesscentra blijven indoor sporthallen, zwembaden en sportinfrastructuren open voor:

  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • sportactiviteiten, - tages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden;
  • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.

  De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen (coach inbegrepen) gesport worden, met naleving van de regels omtrent social distancing. Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier. De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

  In de sportinfrastructuur en –inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
 • Welke sportactiviteiten kunnen doorgaan?
  • Amateursporters die 13 jaar of ouder zijn kunnen buiten of in een zwembad trainen. Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,…) om met maximum 4 personen samen te trainen en met respect voor de social distancing regels.
  • Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten, maar deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek;
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen sportactiviteiten of sportkampen volgen, zowel binnen als buiten, op voorwaarde dat ze doorgaan:
   • met maximum 50 kinderen;
   • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging;
   • indien het een indoor sportactiviteit of – kamp betreft met toelating van de lokale overheid of georganiseerd door de lokale overheid zelf;
   • altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter;
   • in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer.
  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen deelnemen aan schoolse of buitenschoolse sportieve activiteiten van het leerplichtonderwijs en volgens de regels van het toepasselijke protocol.
 • Wat met sportcompetities?

  Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Niet-professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar. Deze wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  De kantines zijn gesloten.

 • Kunnen niet-professionele sportieve trainingen voor deelnemers ouder dan 12 jaar plaatsvinden?
  Ja, trainingen voor deelnemers ouder dan 12 kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels zoals het algemeen samenscholingsverbod (maximum in groepen van vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt dus deel uit van deze groep van vier personen.
 • Zijn skateparken geopend ?
  Outdoor sportinfrastructuur zoals skateparken mogen geopend blijven. Het samenscholingsverbod moet er worden nageleefd.
 • Mag ik gaan skiën?
  De openstelling van de skipistes, langlaufpistes en skicentra is verboden.
 • Wat is de regeling voor de zwembaden?

  De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten bovendien ook voldoen aan de regels die opgelegd worden in het ministerieel besluit. Samenvattend: Zo moeten de volgende minimale regels worden gerespecteerd:

   1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
   1. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
   1. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen;
   1. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
   1. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
   1. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   1. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

  Daarnaast zijn ook de andere algemene regels van toepassing, zoals onder andere het samenscholingsverbod en de regels rond trainingen en wedstrijden.

 • Wat zijn de algemene principes voor cultuur en recreatie?

  De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, dierentuinen, dierenparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters, concertzalen zijn dus gesloten.

  In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:

  • de buitenspeeltuinen;
  • de buitengedeelten van natuurparken, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
  • de musea;
  • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
   • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar.

  In elk geval, moeten in deze inrichtingen de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
 • Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

  De enige activiteiten die nog toegelaten zijn in de niet-professionele culturele en artistieke sector, zijn deze die georganiseerd worden in het kader van kampen en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, en in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs.

  • de activiteiten in het kader van kampen dienen georganiseerd te worden met respect voor de regels die hieronder worden beschreven in het deel “jeugd”.
  • de activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten volgen het geldende protocol voor onderwijs;
  • de activiteiten voor kinderen georganiseerd buiten kampen en buiten het leerplichtonderwijs hebben altijd plaats
   • met maximum 50 kinderen;
   • in een georganiseerde context, in het bijzonder door een club of vereniging;
   • steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

  Bovendien moeten de 7 minimale regels hierboven vermeld gerespecteerd worden.

 • Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?
  Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.
 • Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
  Neen, culturele voorstellingen zijn niet meer toegelaten.
 • Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

  Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).

  Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

 • Kan de jacht doorgaan ?
  De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen, dus maximum vier personen en met respect voor de social distancing regels. Daarentegen is deze activiteit wel onderworpen aan de regels van de avondklok, er mag dus niet gejaagd worden tussen middernacht en 05 uur ’s ochtends. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.
 • Wat met evenementen?
  Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte sport) zijn evenementen opgeschort.
 • Mag een conferentie georganiseerd worden?
  De conferentiezalen zijn op dit moment niet gesloten, maar aangezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen de conferentiezalen bijvoorbeeld ook niet gebruikt worden voor debatten of bijeenkomsten met publiek. Anderzijds kunnen de conferentiezalen gebruikt worden als vergaderzalen door bedrijven, overheidsdiensten,… om strikt professionele vergaderingen te organiseren wanneer deze niet op afstand kunnen georganiseerd worden. Bovendien is iedereen verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen.
 • In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?
  Deze toepassing moet gebruikt worden voor het nemen van een beslissing in verband met de organisatie van activiteiten die toegestaan zijn door artikel 15 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bijvoorbeeld een betoging of een professionele sportwedstrijd of een niet-professionele sportwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.
 • Hoe zit het met betogingen?

  Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 100 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

 • Hoe zit het met gezeten recepties en banketten?
  Recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden, zijn verboden.
 • Mogen binnenspeeltuinen open zijn?
  Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.
 • Zijn kampen, stages en activiteiten, evenals de speelpleinwerking toegestaan?

  Kampen, stages en activiteiten zonder overnachting, alsook de speelpleinwerking zijn toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar, overeenkomstig het toepasselijke protocol. Deze kampen, stages en activiteiten mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 50 kinderen tot en met 12 jaar bestaande uit de deelnemers en de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze kampen, stages en activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

  De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof. Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar.”

 • Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?

  De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.

  Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen :

  • burgerlijke huwelijken ;
  • begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
  • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

  De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:

  1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.
 • Wat met begrafenissen en crematies?

  Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 m tussen personen) en met maximaal 15 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar), de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

  De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:

  1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

  Het is niet toegelaten om een koffietafel te organiseren.

 • Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?
  Neen, ceremonies mogen enkel plaatsvinden in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.
 • Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?
  De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar op strikte voorwaarde zoals bepaald in artikel 8 van het ministerieel besluit dat samenscholingen moeten worden vermeden, dit wil zeggen maximum vier personen uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar.

Internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • Noot vooraf
   1. Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel dienen in het onderstaande beschouwd te worden als EU-residenten.
   1. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
 • Kan ik reizen vanuit België naar het buitenland?

  Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

  De binnenkomst in het land van bestemming hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie. Alle informatie voor reizigers wordt gebundeld op de website van de FOD Buitenlandse zaken op een kaart aangevuld met reisadviezen per land: https://diplomatie.belgium.be

  De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn homepage met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of een bepaalde zone mogelijk is. U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, met gedetailleerde informatie over elk land. Dit zijn de COVID-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid: Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen. Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.

  Er wordt gewerkt met onderstaande kleurcodes die u kan raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl

  De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 • Beschik je over de Belgische nationaliteit of ben je onderdaan van de EU, het Schengengebied of resident of ingezetene in België, de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of een gezinslid van de hiervoor genoemde personen?

  Je mag altijd naar België reizen of terugkeren, ongeacht het land van vertrek.

  Raadpleeg steeds de vragen met betrekking tot wat u voor en na uw reis moet doen (PLF invullen, test ondergaan, quarantaine doorlopen). Deze zijn afhankelijk van uw situatie en het land van waaruit u reist.

  Opgelet: Brexit en COVID-19: Vanaf 1 januari is het VK onderworpen aan de aanbeveling van de Raad inzake externe reisbeperkingen, een systeem dat alleen niet-essentiële EU-reizen vanuit een handvol niet-EU-landen toestaat. De landen die momenteel op de vrijgestelde lijst staan hebben doorgaans een zeer laag aantal COVID-gevallen, wat niet het geval is in het VK. De niet-essentiële verplaatsingen vanuit het VK naar België verboden vanaf 01.01.21. Zie de vraag “Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk? "

 • Hoe kan ik als Belgische inwoner mijn woonplaats bewijzen?
  Belgische inwoners kunnen bij hun gemeente een woonplaatsverklaring aanvragen.
 • Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en reis je vanuit landen die vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?
  Het is mogelijk om te reizen vanuit deze landen naar België. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen De lijst wordt periodiek herzien en zal telkens daarna bekendgemaakt worden.
 • Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk?

  Zich verplaatsen vanuit deze landen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

  De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals

  1. De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
  2. De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
  3. De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
  4. De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
  5. De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel, personeel van de civiele bescherming, en humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
  6. Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen;
  7. Personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
  • reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
  • bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen
  • reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont
  • reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting)
  • reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad)
  • reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
  1. De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
  2. Personen die om humanitaire reden reizen;
  • Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
  1. Personen die zich om studieredenen verplaatsen;
  • Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst
  1. De verplaatsingen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

  Deze specifieke voorwaarden komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden. Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20naar%20België.aspx

 • Kan ik mijn partner bezoeken ?

  Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, op voorwaarde dat de partners meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

  Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manier worden aangetoond:

   • ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
   • ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
   • ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

  De partner in het buitenland moet een visum of een bewijs attest van essentiële verplaatsing vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (niet-visumplichtige nationaliteiten). De post geeft dit visum of dit attest af indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. In alle gevallen moet de reiziger kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

 • Welke maatregelen zijn er wanneer ik vanuit België naar het buitenland ga?

  Er zijn geen maatregelen van kracht vanuit het Belgische perspectief voor vertrek naar het buitenland. Landen kunnen echter beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

  Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?

  • U kunt vragen getest te worden in een laboratorium of testcentrum. De laboratoria of testcentra hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) zijn op uw eigen kosten.
  • U kunt vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door U in te schrijven op voorhand via “https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport” en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”.
 • Welke maatregelen zijn er wanneer ik vanuit het buitenland (terug) naar België kom?

  De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist gelden andere maatregelen na terugkeer in België.

  • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen, of die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst. Bij terugkeer zal via het invullen van de PLF en zelf-evaluatie bepaald worden of u verplicht in quarantaine moeten. Als bleek dat je verbleef in een rode zone bij terugkeer, krijg je na het invullen van het PLF een sms. Je moet dan in quarantaine en je moet je laten testen. Zie verder bij “Welke reizigers moeten in quarantaine gaan en moeten zich laten testen?”
  • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer dient u het PLF en de zelf-evaluatie in te vullen.
  • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer dient u het PLF en de zelfevaluatie in te vullen. Er dienen geen verdere maatregelen gevolgd te worden.

  Bij terugkeer uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine bij aankomst in België.

  Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be.

  Opgelet: de kleur op de kaart is de kleur van het Belgische reisadvies naar dat land, pas na het klikken op de regio verschijnen de terugkeervoorwaarden van toepassing.

  Sinds 1 oktober is de Coronalert-app beschikbaar. Meer informatie vindt u op: https://coronalert.be/nl/faq-nl/

 • Negatieve test niet-inwoners komende van een rode zone

  Niet-inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar dienen over een negatief testresultaat te beschikken vanaf 25 december 2020, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Uitzonderingen:

  • Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
  • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken voor zo ver niet benodigd om hun reis verder te kunnen zetten. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een negatief testresultaat nodig is om door te reizen omdat naar de eindbestemming , dient de persoon dit in bezit te hebben voor aankomst in België. Men kan zich op dat moment in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is.

  In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon bevestigde vliegtuigtickets heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dat nodig is voor de aansluitende vlucht voor eindbestemming. Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

  Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

  Let op: Het document moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld. Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft opgesteld:

  • Het resultaat van de test moet negatief zijn.
  • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
  • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
  • De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).

  Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd voordat de vervoerder het land van vertrek verlaat (wanneer de vervoerder niet de passagier is): als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten. Voor personen die met eigen middelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

  De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een negatief testresultaat beschikken voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.
 • Wanneer moet ik een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen?

  ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

  • Uitzondering: Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen. Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen. Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.
 • Hoe moet ik het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen?

  Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is hier beschikbaar: https://travel.info-coronavirus.be/

  • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
  • Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting om verplicht in te vullen. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”. Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het Passagier Lokalisatie Formulier gebruikt worden. Het papieren PLF-document is hier beschikbaar: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF

  De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

  • Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.
  • Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.
  • Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passagier Lokalisatie Formulier.

  Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

 • Wie moet in quarantaine?

  Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

  Deze maatregel geldt voorlopig tot 1maart, tenzij anders gespecifieerd. Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

  1. Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever of zelfstandige. (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);
  2. Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);
  3. Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passagier Lokalisatie Formulier rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelf-evaluatietool.

  Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passagier Lokalisatie Formulier rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelf-evaluatietool.

  In het kader van de door de regering getroffen sanitaire maatregelen tegen COVID-19 moet elke werkgever, die een professionele en buitenlandse reis van een werknemer moet verklaren, het BTA-formulier invullen. Bij zijn terugkeer moet de werknemer het nummer van de desbetreffende verklaring in zijn PLF aangeven. Belangrijk: indien de werknemer die verklaring niet kan voorleggen, wordt zijn reis als niet-professioneel beschouwd.

  Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

  Dit impliceert voor de burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland een quarantaine doorlopen van minstens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7 welteverstaan).

 • Wat zijn de uitzonderingen op quarantaine ?

  Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.

  • Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij/zij wel in quarantaine te blijven.
  • Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.
  • Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de noodzakelijke activiteit of essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

  Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.

 • Wie moet zich laten testen?

  Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Niet-inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

  • Uitzondering: Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen zij een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.
  • Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen vanaf de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

  Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

 • Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine?

  Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

  Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
  • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
  • Bezoek van externen is niet toegestaan.
  • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
  • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
  • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
  • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
  • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
   • Dringende medische zorgen;
   • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
   • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
 • Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie ?

  Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en
  • minstens 3 koortsvrije dagen en
  • een verbetering van de ademhalingssymptomen.

  Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

  • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.
 • Eventuele, beperkte uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België
  Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om voor zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.
 • Niet-inwoners dienen over een negatief testresultaat te beschikken, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Is er een uitzondering voor personeelsleden die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn?
  Nee, de vervoerder moet erover te waken dat iedereen die aan boord gaat over een geldig én negatief test resultaat beschikt. Eventuele kosten die gepaard gaan met het niet naleven hiervan zoals de terugreis of, indien niet mogelijk een verplichte quarantaine en testing in België, vallen ten laste van de vervoerder. Dit advies is niet van toepassing voor personen die een beroep doen op de asielprocedure.
 • In een beperkt aantal gevallen zijn er uitzonderingen op de quarantaine. Betekent dit ook dat de verplichting tot test hier niet van toepassing is (dag 1 en 7)?
  Een uitzondering op quarantaine betekent niet een uitzondering op testen bij de bestaande uitzonderingen. Deze personen dienen met andere woorden getest te worden op dag 1 en dag 7. Tenzij hieronder anders beschreven.
 • Wat zijn de richtlijnen voor grensarbeiders die na een werkdag / na een werkweek uit het buitenland terugkeren naar België of vanuit België terugkeren naar het buitenland?
  Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
 • Wat zijn de richtlijnen voor sleepdiensten die langer dan 48 uur in het buitenland werken en dan een week naar huis gaan, moeten die iedere keer als ze naar België komen in quarantaine?
  Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
 • Wat zijn de huidige regels voor de Belgische grensarbeiders die van maandag tot vrijdag in een aan ons grenzend land verblijven (dus > 48u) en dit op structurele basis?
  Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
 • Wat zijn de richtlijnen voor gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg?
  De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen). Gezondheidsmedewerkers kunnen reeds een uitzondering op de quarantaine bekomen, enkel als er een continuïteitsprobleem is door hun afwezigheid).
 • Wat zijn de richtlijnen voor seizoenarbeiders in de landbouw, gedetacheerde arbeiders?
  De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen). Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen indien ze een kritieke functie uitoefenen in een essentiële sector.
 • Richtlijnen voor vervoerspersoneel met inbegrip van crew/piloten/load masters/… van vliegtuigen, scheepvaart (ocean shipping en binnenscheepvaart), treinen, vrachtwagens, bussen, …?
  Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de geldende maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
 • Richtlijnen voor diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel, personeel van de civiele bescherming, en humanitaire hulpverleners?

  De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).

  Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen in het geval van een professionele reis of indien ze een kritische functie uitoefenen. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_NL.pdf https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

 • Richtlijnen voor de verplaatsingen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit?

  De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).

  Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen in het geval van een professionele reis of indien ze een kritische functie uitoefenen. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_NL.pdf https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

 • Kan het formulier BTA-attest (voor buitenlandse professionele reizen) ook gebruikt worden door niet-inwoners van België die in België komen werken. Bijvoorbeeld een Belgisch bedrijf dat nieuwe buitenlandse werknemers wil aanwerven, kan deze buitenlandse werknemer het BTA-attest invullen?
  Neen. De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen). ➔ Voor reizen naar ons land door niet-residenten : de BTA kan niet gebruikt worden voor reizen van niet-inwoners van België naar ons land met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land, zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies, maar wel voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of dossier, met een maximale duurtijd van 72 uren. De BTA moet ingevuld worden door de Belgische onderneming (de opdrachtgever). ➔ Voor reizen naar het buitenland van Belgische residenten: onvermijdelijke verplaatsingen voor dossiers of projecten die beperkte interventies ter plaatse noodzaken. Geen tijdslimiet. Deze specifieke regeling voor professionele redenen heeft geen invloed op de verplichte testings die moeten voorzien worden voor inwoners en niet-inwoners afkomstig uit een rode zone conform de huidige regeling.
 • Familie: Richtlijnen voor personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk: * a. reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging * b. reizen in het kader van co-ouderschap (bvb; Grensoverschrijdend co-ouderschap in een week-week regeling, een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting, …) * c. reizen in het kader van begrafenissen of crematies
  De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen), behalve voor de vraag betreffende co-ouderschap. Personen die reizen in het kader van co-ouderschap (bvb grensoverschrijdend) dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de geldende maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
 • Richtlijnen in het kader van onderwijs: * Buitenlandse leerlingen op internaat: leerlingen die tijdens de week op internaat zitten in België en die in het weekend naar huis gaan (Nederland, Frankrijk, Duitsland…) * Schipperskinderen * Grensverkeer: leerlingen, cursisten en studenten die in het buitenland wonen maar les volgen in België en dus pendelen
  Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren. Dit advies betreft regelmatige verplaatsingen. Studenten die zich uitzonderlijk verplaatsen zoals buitenlandse leerlingen en studenten die in ons land op kot zitten, worden aangeraden om tijdig terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Indien dit onmogelijk is, wordt “examen afleggen” gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, mits de periode ervoor en erna in quarantaine wordt doorgebracht.
 • Transport van goederen en personen: is er een verplichte test voor buitenlandse vervoerders, PLF/quarantaine bij verblijf langer dan 48u?
  Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet maatregelen na te leven zowel in België als in buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren. Het behoud van de 48-uren regel is van essentieel belang om te verzekeren dat transport van goederen en personen van en naar het Belgisch grondgebied vlot blijft verlopen. Wanneer een PLF toch noodzakelijk is (bv. omdat het transport gebeurt via luchtvervoer, zeevervoer, binnenvaartvervoer) moet een uitzondering op quarantaine voor de vervoerders (op basis van PLF) mogelijk blijven. Het gaat immers om ‘zakelijke verplaatsingen’.
 • Toepassing van de quarantaineregels door binnenschippers.
  Binnenschippers kunnen hun quarantaine doorbrengen op hun schip en tijdens hun quarantaine blijven varen indien zij zich als volledige bemanning in dezelfde situatie bevinden (bv. gezin). Vanuit de redenering ‘kritieke functies’ in de transportsector die als essentieel wordt ervaren, kunnen zij hun schip eenmalig ook lossen indien het om bederfbare of onmisbare producten gaat – mits inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Terug laden kan niet.
 • Impact van de huidige quarantaineregels, met uitzondering voor professionele verplaatsingen, biedt geen oplossing voor heel wat topsporters, omdat zij door de aard van hun sportactiviteit te hoog zullen scoren op de PLF (door het reizen in team of contact met de tegenstanders) waardoor ze toch in quarantaine moeten. Dit vormt een probleem voor zowel Belgische atleten die naar het buitenland gaan voor een wedstrijd, als voor buitenlandse atleten die in België aan een wedstrijd komen deelnemen (specifiek het WK veldrijden eind januari).
  Professionele atleten worden voor hun sportieve activiteiten vrijgesteld van quarantaine in België, onafhankelijk van hun score op het PLF. De activiteiten waarvoor ze de quarantaine mogen verlaten, dienen zeer strikt georganiseerd te zijn: trainingen volgens de strikte regels van topsport, wedstrijd volgens de verschillende protocollen opgelegd door de gemeenschappen en/of de internationale federaties.
 • Cultuur: Wat zijn de richtlijnen voor internationale artiesten?
  De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
 • Wat zijn de richtlijnen voor personen die om humanitaire reden reizen; Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon?
  De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen). Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Dringende medische hulpverlening of bijstand valt hier uiteraard ook onder.
 • Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
  De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.